Leerlinggegevens wijzigen in BRON? Doe het voor 1 december!

Schoolbesturen en scholen kunnen nog tot uiterlijk 1 december hun leerlinggegevens in BRON aanpassen. Het gaat om gegevens die worden gebruikt voor de teldatum 1 oktober. Wijzigingen die na 1 december worden aangebracht, tellen voortaan niet meer mee voor het vaststellen van de bekostiging.

Het gaat hierbij niet de leerlinggebonden financiering. Die wordt op een ander moment vastgesteld.

In een brief aan alles schoolbesturen benadrukt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat deze regel eigenlijk al enkele jaren geldt, maar dat er de afgelopen tijd ‘coulant’ mee is omgesprongen om de besturen te laten wennen aan de nieuwe regel. Deze is in 2010 van kracht geworden.

Schoolbesturen en hun scholen kunnen vanaf vrijdag 1 november 2013 hun leerlinggegevens inzien die geregistreerd staan in BRON.  Dat kan via de webpagina Open Onderwijsdata van DUO. Zij hebben vanaf dat moment dus nog een maand de tijd om eventuele fouten in de informatie te herstellen. 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 15 oktober 2013

Nieuwscategorieën