Leerlinginspraak: goede voorbeelden gezocht

Steunpunt Passend Onderwijs, de VO-raad, LAKS en Ouders & Onderwijs zijn op zoek naar voorbeelden van inspraakmogelijkheden die scholen leerlingen bieden binnen passend onderwijs. Ken je of werk je op een school die met leerlingen in gesprek gaat over hun ondersteuningsbehoeftes en die hen laat meepraten over de inrichting van passend onderwijs? Of heb je hier als ouder of leerling ervaring mee? Deel dan jouw voorbeeld.

Recentelijk vroeg de Kinderombudsman aandacht voor het belang van het luisteren naar kinderen, en het hen laten meepraten en meebeslissen over beleid dat hen aangaat. Steunpunt Passend Onderwijs, de VO-raad, LAKS en Ouders & Onderwijs ondersteunen dit  en roepen in dit kader alle scholen op om ook binnen passend onderwijs aan de slag te gaan met inspraak van leerlingen: laat hen meepraten over hun ondersteuningsbehoeften en het vormgeven van passend onderwijs en neem hun visie mee in de besluitvorming van de school rond dit thema.

Hiervoor zoeken ze naar goede voorbeelden van scholen, ouders en leerlingen. Je leest er alles over op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs. Daar kun je ook jouw voorbeeld delen.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 18 mei 2021

Nieuwscategorieën