Leeuwarder Courant: 'Transferpunt voor invaldocenten'

Jan Sijtsema van het christelijk basisonderwijs (CBO Fryslân) zegt in de Leeuwarder Courant van 20 november dat hoopt hij op een positieve uitkomst van de gesprekken tussen zijn belangenorganisatie de PO-Raad en de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs over de Wet werk en zekerheid. Sijtsema trok al eerder aan de bel over deze nieuwe wet. „De politieke wil ontbreekt om hier wat aan te doen”, zegt hij.

In het artikel vertelt Albert Helder van de openbare scholenkoepel BDO-F dat het openbaar basisonderwijs in Friesland onderzoekt of het een Transfercentrum kan beginnen voor invalleerkrachten. Het moet de nadelige gevolgen van de nieuwe wet opvangen. Een gezamenlijk Transfercentrum kan ook voor het christelijk onderwijs een oplossing zijn, zegt Sijtsema, maar heeft praktische nadelen zoals de lange afstanden die invallers soms moeten reizen.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 27 januari 2015

Nieuwscategorieën