Lessen van 10 jaar Herstart en Op de Rails verzameld in kennisbank

Kennis, expertise, methodes en goede voorbeelden van projecten Herstart en Op de rails zijn voortaan terug te vinden in de Kennisbank Herstart en Op de Rails. Deze kennisbank biedt ondersteuning bij het samenstellen van passend arrangementen voor thuiszitters en leerlingen met ernstige gedragsproblemen.

Het project Herstart begon in 2004 om thuiszittende leerlingen weer naar het onderwijs te helpen. Met de invoering van Passend Onderwijs gaat het geld dat met de projecten is gemoeid rechtstreeks naar de nieuwe samenwerkingsverbanden VO. Het is aan de samenwerkingsverbanden om een invulling te geven aan de continuering van de ondersteuning van Herstart- en Op de Rails-leerlingen. De kennisbank kan daarbij helpen.

Magazine

Om de kennis niet verloren te laten gaan, is ook een magazine uitgebracht. Daarin staan verhalen over leerlingen die thuisblijven, leerlingen die uitvallen en hoe ze met de juiste begeleiding weer in de klas terugkomen. Ook wordt antwoord gegegeven op de vraag hoe samenwerkingsverbanden vanaf 1 augustus 2014 de leerlingen kunnen opvangen die voorheen terecht konden bij Herstart en Op de Rails. 

Het magazine is kosteloos te bestellen bij: Stichting Projecten Speciaal Onderwijs, Herstart / Op de Rails, Postbus 222, 3500 AE Utrecht, 030 – 2769915, info@op-de-rails.nl of via info@her-start.nl. Het is ook te downloaden via kennisbank.portaal-hs-odr.nl. 

Laatst gewijzigd: 
maandag 5 oktober 2015

Nieuwscategorieën