Lobby-update: aangenomen motie over brede scholen en debat passend onderwijs

De Tweede Kamer wil het aanstaande kerstreces in met een opgeschoonde agenda. Vandaar dat diverse wetvoorstellen en begrotingen over onderwijs voor die tijd nog moesten en moeten worden besproken.

Afgelopen week sprak de Kamer over het wetsvoorstel dat het voor woningbouwcorporaties onmogelijk maakt betrokken te zijn bij de bouw en beheer van brede scholen. De PO-Raad stuurde hierover een brief aan de Kamer met daarin haar pleidooi dit te voorkomen. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is er een motie aangenomen van CDA en ChristenUnie die ervoor zorgt dat die betrokkenheid in de toekomst gewoon mogelijk blijft. 

De Tweede Kamer sprak ook voor het eerst sinds de invoering op 1 augustus 2014 over passend onderwijs. De PO-Raad stuurde hierover samen met de VO-raad een brief aan de Kamer. Voor 1 maart komt staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) met een oplossing om de bekostiging voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen te vereenvoudigen. In het debat was ook veel aandacht was voor de aansluiting van onderwijs en Jeugdzorg.

Volgende week is het de laatste week voor het kersreces. De Tweede Kamer debatteert dan nog over een wetsvoorstel om de verbetertermijn van zeer zwakke scholen terug te brengen naar één jaar.

Laatst gewijzigd: 
maandag 2 februari 2015