Lobby-update: begroting 2013

Het wachten is op het nieuwe kabinet. Maar ondertussen heeft het huidige demissionair kabinet een begroting gepresenteerd voor 2013. Voor 2013 zijn er weinig nieuwe ontwikkelingen en vanaf 2014 krijgt de sector te maken met een korting op de lumpsum.  De PO-Raad verwacht dat deze plannen nog worden aangepast in een nieuw regeerakkoord, aangezien bijna alle politieke partijen in hun verkiezingsprogramma investeringen in het onderwijs hebben beloofd. Wij hebben in een brief aan de fractievoorzitters nogmaals aandacht gevraagd voor de belangrijke thema’s voor de sector primair onderwijs. 

Inmiddels is de nieuwe Tweede kamer geïnstalleerd en zijn bijna alle nieuwe woordvoerders bekend. Voor het primair onderwijs zullen wij de komende periode te maken krijgen met: Bas van ’t Wout (VVD), Mohammed Mohandis (PvdA), Manja Smits (SP), Harm Beertema (PVV), Michel Rog (CDA) ), Paul van Meenen (D66), Joël Voordewind (CU), Jesse Klaver (GL), Roelof Bisschop (SGP), Esther Ouwehand (PvdD) en Norbert Klein (50Plus). De fractiemedewerkers weten ons ook weer te benaderen om mee te denken met Kamervragen en input te leveren voor eventuele debatten. Voor het primair onderwijs lijken de belangrijkste thema’s voor de politiek: professionalisering van leraren, de bekostiging en de steeds groter wordende klassen. De PO-Raad blijft er ook op toezien dat de andere punten zoals onderwijskwaliteit, Passend onderwijs en krimp op de politieke agenda blijven.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 26 oktober 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën