Lobby-update: bewegingsonderwijs, kinderopvang en jeugdzorg

Deze week vergaderde de Tweede Kamer over verschillende onderwerpen die het primair onderwijs aangaan. 

Bewegingsonderwijs

In een debat over bewegingsonderwijs afgelopen woensdag lieten VVD, PvdA en SP weten van plan te zijn een motie in te dienen om een minimum van twee uur bewegingsonderwijs door een bevoegde (vak)leerkracht wettelijk te laten vastleggen. Ze doen dat omdat ze de afspraken in het Bestuursakkoord te vrijblijvend vinden. In het akkoord hebben de PO-Raad met staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) afgesproken dat in 2017 alle leerlingen twee lesuren bewegingsonderwijs krijgen van een bevoegde (vak)docent. De PO-Raad en Dekker zetten alles op alles om die ambities waar te maken. Een wet om dit af te dwingen, zoals de Tweede Kamer wil, is onnodig, zei de bewindsman in het debat. 

Op 30 september vindt nog een korte afronding van het debat plaats, en worden moties ingediend.

Kinderopvang

Uit een debat over kinderopvang werd duidelijk dat één basisvoorziening voor álle kinderen nog ver weg is. De PO-Raad is groot voorstander van het mogelijk maken van die basisvoorziening voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar omdat dat van belang is voor hun ontwikkeling en verdere schoolloopbaan in het basisonderwijs. De zogenoemde peuterplannen van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Dekker gaan onvoldoende uit van het feit dat alle kinderen profiteren van vroege ontwikkelingsstimulering, vindt ze.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de PO-Raad daarom opgeroepen tot een fundamenteel debat over het investeren in jonge kinderen. De opvang van jonge kinderen moet niet alleen een arbeidsmarktinstrument zijn maar een basisvoorziening voor álle kinderen.

Op 1 oktober zal het debat worden voortgezet .

Passend onderwijs en jeugdzorg

De transitie Jeugdzorg biedt kansen om een sterke verbinding te maken tussen onderwijs en zorg en zo meer preventief te werken. De PO-Raad maakt zich echter zorgen over de afstemming en samenwerking tussen Jeugdzorg en (passend) onderwijs en heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De onduidelijkheden rondom de invoering van de Jeugdwet zorgen voor een remmend effect op de invoering van passend onderwijs. De Tweede Kamer heeft in een debat ook haar zorgen geuit over de invoering van de nieuwe Jeugdwet.

Naast voortzetting van de debatten over kinderopvang en bewegingsonderwijs, zal de Tweede Kamer volgende week debatteren over artikel 23 van de Grondwet. De PO-Raad heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 26 september 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën