Lobby-update: D66 op werkbezoek in Friesland

Op verzoek van D66 Kamerlid Paul van Meenen organiseerde de PO-Raad vrijdag 8 februari een werkbezoek in Friesland. Van Meenen bracht een bezoek aan 't Ambyld in Drachten en aan MFA De Spil in Heerenveen, waar hij met zowel schoolbestuurders als leerkrachten en schoolleiders sprak over de krimpproblematiek, het vergrijzen van het personeelsbestand en het behoud van jonge leraren. Daarnaast zijn de kansen, opbrengsten en problemen besproken van een integraal kindcentrum.

Het was een nuttig werkbezoek waarbij in een open sfeer met elkaar gesproken kon worden over knelpunten in de wet- en regelgeving. Het werkbezoek was een idee van D66-lid Paul de Beer en vloeide voort uit het verkiezingsdebat, dat de PO-Raad in september 2012 samen met de Friese schoolbesturen organiseerde. Naar aanleiding daarvan wilde de woordvoerder van D66 meer informatie over de krimpproblematiek in Friesland.

In de Tweede Kamer staat voor begin maart de behandeling van het wetsvoorstel Toetsing in het PO gepland. De PO-Raad voert momenteel gesprekken met diverse Kamerleden ter voorbereiding op de behandeling van dit wetsvoorstel. In de volgende lobby-update meer hierover.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 12 februari 2013

Nieuwscategorieën