Lobby-update: De laatste debatten en moties voor het zomerreces

Vlak voor het zomerreces debatteerde de Tweede Kamer over krimp in het onderwijs. Dat debat verliep niet zonder vuurwerk. Vooral de christelijke partijen lieten van zich horen. Toch kunnen de plannen van de staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) op een meerderheid rekenen in de Tweede Kamer. De PO-Raad heeft in haar lobby vooral gepleit voor een regionale aanpak van de krimpproblemen in het primair onderwijs en ziet dit terug in de voorstellen van de staatssecretaris. De PO-Raad zal nauw betrokken zijn bij de verdere uitwerking van de plannen van de staatssecretaris.

Bij het debat over de bezuinigingen van 200 miljoen euro op de onderwijssubsidies, zat de publieke tribune overvol. De bewindslieden beloofden tijdens het debat dat de bezuinigingen op onderwijssubsidies zo min mogelijk ten koste zullen gaan van lessen voor leerlingen. Het geld dat wordt bespaard, wordt weer geïnvesteerd in de kerntaken van het onderwijs.

Subsidies
Veel aandacht ging naar het stopzetten van de subsidie voor levensbeschouwelijke lessen in het openbaar onderwijs. Een motie (van ChristenUnie, CDA, SGP en D66) om deze middelen beschikbaar te houden, is aangenomen.

Daarnaast was er veel aandacht voor het stopzetten van de subsidie aan de ouderorganisaties. De PvdA heeft samen met de VVD een motie ingediend om structureel 1 miljoen euro vrij te maken om de kerntaken van de ouderorganisaties te garanderen. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen. Dekking voor deze motie is gevonden binnen de middelen die zijn gereserveerd voor de vakbondsfaciliteiten en het budget voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Ook heeft de Tweede Kamer een deel van de bezuinigingen op het Nederlands Onderwijs in het Buitenland teruggedraaid om zo de infrastructuur voor de kwaliteitsbewaking en lerarenbegeleiding te behouden.

Kinderopvang
De laatste weken voor het zomerreces heeft de PO-Raad verder benut om met de nieuwe voorzitter van de PO-Raad, Rinda den Besten, gesprekken te voeren met de onderwijswoordvoerders in de kamer. Een belangrijk thema dat daar ook altijd aan de orde komt, zijn de ontwikkelingen rondom de samenvoeging van kinderopvang en peuterspeelzalen. Dit staat in het regeerakkoord. De PO-Raad pleit ervoor dat een doorgaande lijn van een voorschoolse voorziening naar de basisschool. Dit is essentieel voor een goede start van de onderwijsloopbaan voor kinderen.

Om dit ook tussen de oren te krijgen van de woordvoerders over de kinderopvang in de Tweede Kamer, heeft de PO-Raad de Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs uitgenodigd voor een werkbezoek. Helaas gaat de commissie hier niet op in. 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 9 juli 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën