Lobby-update: Debat over toptalent in het onderwijs

Op donderdag 23 januari sprak de Tweede Kamer over toptalent in het onderwijs. Op verzoek van de Kamer heeft de staatssecretaris toegezegd dat hij wil uitgaan van een bredere definitie van Passend onderwijs, zodat er niet alleen ondersteuning is voor zwakke leerlingen, maar ook voor leerlingen die het extra goed doen. Als dat nodig is, zal de staatssecretaris hierop de wet gaan aanpassen.

Het geld dat nu beschikbaar is voor hoogbegaafden, gaat alleen naar scholen in het voortgezet onderwijs die een VWO-afdeling hebben. Een Kamermeerderheid wil kijken of uit het herfstakkoord middelen beschikbaar gesteld kunnen worden voor talentontwikkeling voor leerlingen in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. In maart komt de staatssecretaris met een plan van aanpak voor hoogbegaafde leerlingen.

De PO-Raad spreek wekelijks met Kamerleden van verschillende fracties. Veel onderwerpen komen in die gesprekken aan bod: onder andere onderwijshuisvesting, voorschoolse voorzieningen en Passend onderwijs. In februari staan er verschillende debatten gepland over de fusietoets (5 februari), onderwijshuisvesting (5 februari) en kinderopvang (19 februari).

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 24 januari 2014

Nieuwscategorieën