Lobby-update: debatten en moties over krimp, ict, passend onderwijs en pesten

In de laatste week voor het zomerreces waren er nog een aantal grote onderwijsdebatten in de Tweede Kamer. De onderwijswoordvoerders grepen dit aan om ook verschillende moties in te dienen. Tijdens het debat over de aanpak van krimp bleek dat de maatregelen van de staatssecretaris nog twee jaar op zich laten wachten. Dit is teleurstellend. Er is nu actie nodig om te voorkomen dat scholen willekeurig omvallen. Tijdens dit debat is er één motie van de PvdA aangenomen, om onderzoek te doen naar het versoepelen van artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs. Daarmee moet de positie van het openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs gelijkwaardiger worden. Nu mogen schoolbesturen in het openbaar onderwijs geen samenwerkingsschool besturen.

Pesten

Tijdens een debat over veiligheid op scholen is er een motie van D66 en VVD aangenomen lijkt de wet van de baan die schoolbesturen zou verplichten erkende antipestprogramma’s te gebruiken. De Tweede Kamer vindt dat ‘van scholen zelf verwacht mag worden dat zij zorgen voor een effectieve aanpak van pesten’. De PO-Raad en VO-Raad hebben er steeds voor gepleit dat scholen de vrijheid behouden om een eigen effectief programma te kiezen die past bij de visie van de school. Zij hebben begrepen dat de voorwaarde wel is dat zij voor 1 oktober komen met een aanpak voor veilige scholen en effectieve bestrijding van pesten. Ze gaan daarover uiteraard in gesprek met de staatssecretaris.

Btw

Naar aanleiding van een eerder debat over digitalisering in het onderwijs, heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken om te onderzoeken of het mogelijk is de btw op digitale en conventionele leermiddelen gelijk te trekken. De Kamer nam hiertoe donderdagnacht een motie aan van de VVD en PvdA. Tevens gaat Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) de belasting op tablets voor personeel afschaffen omdat het steeds vanzelfsprekender is dat leraren net als leerlingen met een tablet werken. De PO-Raad en VO-raad zijn ook daar blij mee omdat deze belasting een belemmering vormde voor het op grote schaal invoeren van ict in de school, stelden ze al eerder in een brief aan de Tweede Kamer.

Passend onderwijs

De Tweede Kamer stond ook uitgebreid stil bij passend onderwijs. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaat onder meer in gesprek met minister Edith Schippers (Volksgezondheid) over passend onderwijs en de zorg voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen. Hij wil met haar bezien of het mogelijk is beide beter op elkaar te laten aansluiten. De geldstromen die onderwijs en zorg voor deze leerlingen mogelijk maakt, is nu erg versnipperd waardoor het ingewikkeld is deze leerlingen de zorg en het onderwijs te bieden die zij nodig hebben. In een brief ter voorbereiding op het debat heeft de PO-Raad hier ook op gewezen en aangegeven zich hierover zorgen te maken.

Daarnaast zal Dekker het gesprek voeren over de samenhang van passend onderwijs met andere decentralisaties, zoals die van de Jeugdzorg. Iets waar de PO-Raad ook al geruime tijd voor pleit. De oproep van de PO-Raad om passend onderwijs tijd en ruimte te geven en niet te laten gijzelen door extra regels, lijkt ook gehoor te krijgen. In het debat liet staatssecretaris Dekker (Onderwijs) blijken dat hij met oog voor eventuele knelpunten voluit van start wil met passend onderwijs.

Verevening

De Tweede Kamer heeft verder een motie van D66 aangenomen die regelt dat er meer bekendheid komt rondom het bestaan en het werk van een geschillencommissie. Daarnaast is er een motie aangehouden van het CDA die vraagt om onderzoek naar de vereveningssystematiek. De Staatssecretaris heeft toegezegd bij de PO-Raad en de VO-raad na te gaan of zij vinden dat er op stelselniveau een nader onderzoek nodig is naar de huidige verdeling. 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 8 juli 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën