Lobby-update: Debattendrukte voor de kerstdagen

Voor het einde van het jaar heeft de Tweede Kamer nog een aantal debatten ingepland die voor het primair onderwijs van belang zijn. Zo heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat regelt dat vanaf 2015 alle basisscholen een eindtoets moeten afnemen. Dat kan de centrale eindtoets zijn die onder verantwoordelijkheid van de overheid wordt ontwikkeld, maar scholen houden de vrijheid om te kiezen voor een alternatieve toets. Deze moet wel aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is er een motie aangenomen van de VVD om de toets zo vroeg mogelijk in de periode van half april tot half mei af te nemen. De PO-Raad heeft er bij de behandeling van dit wetsvoorstel bij zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer voor gepleit de eindtoets zo laat mogelijk in het schooljaar af te nemen. Hiermee krijgt het schooladvies een meer centrale positie, wat recht doet aan het advies van de school dat gebaseerd is op informatie die leerkrachten gedurende de hele schoolloopbaan van leerlingen hebben verzameld over hun mogelijkheden.

Initiatiefwet

Daarnaast stuurde de PO-Raad deze week haar reactie naar de SGP op de initiatiefwet van de partij voor vrijheid van onderwijs. De partij had de PO-Raad hierom gevraagd. De initiatiefwet bakent de rol van de Inspectie van het Onderwijs af en stelt dat het oordeel van de inspectie over een school gebaseerd moet zijn op de wettelijk vastgestelde deugdelijkheidseisen. De PO-Raad ondersteunt de kernboodschap uit het voorstel

Passend onderwijs

Deze week vergadert de Tweede Kamer over de voortgang van Passend onderwijs. Een aantal politieke partijen in de Tweede Kamer wil uitstel van de invoering van Passend onderwijs. De PO-Raad vindt uitstel geen optie. Wel is het nu tijd voor een volgende stap, meer gericht op de inhoud. Ook moeten ouders en leraren beter bij het proces worden betrokken. De uitdaging van Passend onderwijs is om de ondersteuning aan leerlingen zo vroeg mogelijk en dichtbij de leerling te organiseren.

 

 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 17 december 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën