Lobby-update: Decentrale primaire arbeidsvoorwaarden en de Eerste Kamer

Op 15 april heeft de Tweede Kamer een aantal moties over lerarenbeleid en passend onderwijs aangenomen. Belangrijkste lobby-resultaat is dat de primaire arbeidsvoorwaarden nu ook voor het primair onderwijs gedecentraliseerd zullen worden. Over passend onderwijs heeft de Tweede Kamer een tweetal moties aangenomen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, moeten scholen straks verplicht hun plannen voor de ondersteuning en zorg van een individuele leerling laten goedkeuren door zijn of haar ouders. De huidige regels verplichten een school met de ouders over de plannen te overleggen. Die regels zijn toereikend, meent de PO-Raad. Wij zullen de uitwerking van deze motie blijven volgen. Daarnaast vindt de Tweede Kamer dat bij de invoering van Passend onderwijs meer rekening moet worden gehouden met hoogbegaafde kinderen. Inhoudelijk vindt de PO-Raad dit een voor de hand liggend voorstel. Wel zijn er nog vragen over de financiële consequenties. Wij gaan ervan uit dat die in de voorstellen van de staatssecretaris worden uitgewerkt. 

Eveneens op 15 april sprak de Vaste Kamercommissie OCW met de Commissie Fusietoets Onderwijs. In onze gesprekken met Kamerleden hebben wij diverse casussen onder de aandacht gebracht waar de fusietoets, vooral in krimpgebieden, samenwerking in de weg staat. In het gesprek met de Commissie Fusietoets Onderwijs kwamen deze casussen ook aan de orde. De Tweede Kamer heeft inmiddels aan de staatssecretaris om een reactie gevraagd op de evaluatie van de Commissie Fusietoets Onderwijs.

Momenteel ligt het wetsvoorstel voor de verplichte eindtoets bij de Eerste Kamer, naar verwachting wordt de wet nog voor het zomerreces in de Eerste Kamer behandeld. Eerst volgt een schriftelijke ronde. De PO-Raad zal net als voor de behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer, ook met de Eerste Kamerleden gesprekken voeren in aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel.

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 25 april 2013

Nieuwscategorieën