Lobby-update: decentralisatie arbeidsvoorwaarden en versterking medezeggenschap


Deze week heeft de PO-Raad twee brieven naar de Tweede Kamer gestuurd. De eerste brief was om aandacht te vragen voor de wens van de sector om ook de primaire arbeidsvoorwaarden te decentraliseren. Tijdens het Verantwoordingsdebat van OCW heeft de kamer de brief behandeld. De kamer en de staatssecretaris hebben de wens uitgesproken om zo snel mogelijk te decentraliseren, alleen moeten de vakbonden dit ook willen. Aan de cao-tafel zullen wij dit verder aan de orde brengen.

Gezamenlijk met de VO-raad hebben we een brief aan de kamer gestuurd ter voorbereiding op het debat over de evaluatie van de Wet medezeggenschap op 27 juni. Daarin pleiten we niet voor verdere wettelijke regels, maar tijd voor de sector om de medezeggenschap in de scholen te versterken. Gezamenlijk met de vakbonden gaan we hier een handreiking voor maken voor scholen.

Naar aanleiding van het verslag op onze website over het politieke debat na afloop van ons congres, heeft Arie Slob, fractievoorzitter van de Christenunie,getweet dat de wensen van de PO-Raad ten aanzien van krimp zijn meegenomen in het verkiezingsprogramma van de Christenunie.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 26 oktober 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën