Lobby-update: Gemeenteraadsverkiezingen

Over vier maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In de meeste gemeenten worden nu de verkiezingsprogramma’s vastgesteld. Leden van de verschillende politieke partijen kunnen per amendement wijzigingsvoorstellen doen.

Het primair onderwijs is een onderwerp dat de lokale politiek aangaat. De PO-Raad heeft eerder dit jaar een handreiking gepubliceerd om invloed uit te kunnen oefenen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op verschillende thema’s om de verkiezingsprogramma’s te beïnvloeden.

Belangrijke onderwerpen die vaak terugkomen in de gemeentelijke (concept) verkiezingsprogramma’s zijn onderwijshuisvesting, brede kindcentra en bewegingsonderwijs. In de handreiking voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn deze thema’s uitgewerkt en heeft de PO-Raad tips gegeven over wat de wensen zijn van haar leden op deze thema’s. Zo kan de politiek ervoor zorgen dat deze onderwerpen hoge prioriteit hebben voor de komende college-periode en er bijvoorbeeld voor zorgen dat er voldoende bouwbudget komt voor nieuwbouw van scholen.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 19 november 2013

Nieuwscategorieën