Lobby-update: gezamenlijke acties met ouderorganisaties

Deze week hebben we gesprekken gevoerd met ouderorganisaties om te bekijken of we in de periode na de verkiezingen, gedurende de onderhandelingen voor een nieuw kabinet, kunnen komen tot gezamenlijke acties richting de politiek. De komende maanden gaan we, op een aantal voor de PO-Raad belangrijke thema’s, kijken of we een krachtig gezamenlijk signaal kunnen afgeven.

Op initiatief van de schoolbesturen in Friesland is de PO-Raad betrokken bij de organisatie van een debat met noordelijke kandidaat-kamerleden op woensdagavond 5 september in Drachten. Onderwerpen die daar onder andere aan de orde zullen komen zijn toereikende bekostiging, krimp, ouderbetrokkenheid en brede kindcentra. Inmiddels zijn alle (concept) verkiezingsprogramma’s bekend, de laatste die deze week nog moesten komen waren van PVV en VVD. Wij zien onze thema’s en daaraan gekoppelde onderwerpen in de verschillende concept-verkiezingsprogramma’s terug. Klik hier voor een uitgebreide analyse.

De komende weken is het zomerreces, gevolgd door verkiezingsreces. Het actieve lobbywerk richting de politiek ligt even stil in deze weken. De PO-Raad gaat de zomermaanden benutten om een strategische lobbyplan op te stellen voor de komende regeerperiode. Met de wekelijkse lobby-updates zijn we begin september weer bij u terug.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 30 oktober 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën