Lobby-update: Grote klassen, krimp en behoud jonge leraren

De Tweede Kamer heeft vorige week gedebatteerd over grote klassen. Politici reageerden daarmee op het burgerinitiatief ‘Stop de overvolle klassen’, van een groep leraren van Leraren in Actie. Er bleek geen meerderheid voor dit initiatief. Niet de politiek maar scholen zelf moeten zeggenschap hebben over de grootte van hun klassen. Zowel staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) als een meerderheid in de Tweede Kamer vinden het onverstandig van bovenaf op te leggen hoeveel leerlingen een klas maximaal mag tellen.

Samen met de VO-raad en AVS heeft de PO-Raad op 2 april een succesvolle Onderwijspoort georganiseerd over krimp. In gesprek met Kamerleden gaven schoolbesturen aan dat samenwerkingsscholen oprichten makkelijker gemaakt moet worden en dat de fusietoets moet worden afgeschaft.

Deze week hield de Kamer zich vooral bezig met jonge leraren en het schoolleidersregister. De PvdA heeft bij het mondelinge vragenuur vragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat meer dan de helft van de jonge docenten wil stoppen met werken. De PO-Raad deelt deze zorg en is verheugd dat het sectorplan voor het primair onderwijs onlangs is goedgekeurd. Met dit sectorplan kunnen 1.400 jonge leraren behouden blijven voor het onderwijs.

Schoolleidersregister PO en IKC's

In een gesprek met de Tweede Kamer heeft het Schoolleidersregister PO aangegeven dat de sector al goed op weg is met het Schoolleidersregister. Binnen een jaar heeft al meer dan de helft van de schoolleiders zich aangemeld. De PO-Raad heeft hierover afspraken gemaakt in de cao: Alle schoolleiders zijn verplicht zich te registreren.

Tot slot heeft de Tweede Kamer de regering de opdracht gegeven kwaliteitseisen van onderwijs en kinderopvang en de daarbij behorende toezichtkaders beter op elkaar te laten aansluiten. Op die manier kunnen brede scholen en integrale kindcentra (IKC’s) worden bevorderd. Een motie daartoe van VVD en PvdA werd dinsdag door de Kamer aangenomen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 10 april 2014

Nieuwscategorieën