Lobby-update: Het belang van de stille lobby

Veel van de lobby werkzaamheden vinden achter de schermen plaats. De PO-Raad heeft bijvoorbeeld de afgelopen weken diverse gesprekken gevoerd met Eerste Kamerleden ter voorbereiding op de behandeling van het wetsvoorstel verplichte eindtoets in de Eerste Kamer. Daarnaast heeft het bestuur van de PO-Raad met Tweede Kamerleden gesprekken gevoerd ter voorbereiding op de debatten over 'Governance in het onderwijs' en over krimp. Ook wordt regelmatig contact gezocht met de fractiemedewerkers. Dat gebeurde recentelijk nog, voorafgaand aan het schriftelijk overleg over de inwerkingtreding van het wetsvoorstel overhevelen buitenonderhoud primair onderwijs.

Naast de stille lobby laat de PO-Raad ook van zich horen door brieven aan de Tweede Kamer te sturen. Voor het debat 'Governance in het onderwijs' op 27 mei en het debat over pesten op 28 mei heeft de PO-Raad haar standpunt aan de vaste kamercommissie van OCW kenbaar gemaakt.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 23 mei 2013

Nieuwscategorieën