Lobby-update: kennismakingsgesprekken met de nieuwe woordvoerders in de Tweede Kamer

Inmiddels hebben we diverse kennismakingsgesprekken gevoerd met (nieuwe) kamerleden van onder meer Christenunie, CDA en PvdA. Belangrijke thema's die we bespreken zijn onder meer krimp, bekostiging en professionalisering. Voor krimp hebben wij een denkhulp ontwikkeld voor schoolbesturen bij het vinden van een passend antwoord op krimp in de eigen lokale situatie. Richting de politiek is onze belangrijkste boodschap dat oplossingen voor krimp alleen gevonden kunnen worden op regionaal niveau; geef de sector de ruimte om in deze transitiefase een herinrichting van de sector mogelijk te maken. Een transitiefase kost tijd, inspanning en geld. Tijdens de begrotingsbehandeling van OCW in december is door de Kamer een aantal moties ingediend op dit onderwerp. Zoals de motie van het CDA en de SGP om middelen vrij te spelen voor de transitie naar krimp. Deze motie is aangehouden in afwachting van de beleidsbrief over krimp van de regering die in maart verwacht wordt. Tevens werd er een motie ingediend door de Christenunie om binnen het lerarenbudget de komende twee jaar geld te reserveren voor een overbruggingsregeling voor afgestudeerde leerkrachten in het primair onderwijs die werkloos zijn.  De PO-Raad roept haar leden dan ook op om concrete knelpunten in relatie tot krimp te melden.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 25 januari 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën