Lobby-update: nog dit schooljaar € 295 miljoen voor primair onderwijs en de aangenomen moties onderwijsbegroting

In de Tweede Kamer is gestemd over de verdeling van de extra incidentele middelen voor onderwijs. Door het onlangs afgesloten begrotingsakkoord met VVD, PvdA, D66, CU en SGP wordt er nog dit jaar € 295 miljoen incidenteel toegevoegd aan de lumpsum voor het primair onderwijs. Voor het primair onderwijs is dat goed nieuws. Bij de politiek leeft het besef dat het primair onderwijs geen financiële ruimte meer heeft doordat de kosten al jaren harder stijgen dan de bekostiging. De extra middelen zijn met name bedoeld voor (behoud van) werkgelegenheid. Voor de volgende jaren is er structureel 600 miljoen euro beschikbaar voor alle onderwijssectoren. Nog onduidelijk is hoe dit over de verschillende onderwijssectoren verdeeld wordt.

De Tweede Kamer heeft ook gestemd over de moties die ingediend zijn tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting 2014. De kamer heeft een tweetal moties aangenomen (van D66 en GroenLinks) om in de volgende onderwijsbegroting niet meer te spreken over het verhogen van de cito-score, maar om samen met het onderwijsveld te komen tot 'nuttige criteria om de kwaliteit van onderwijs te meten. De PO-Raad heeft hier in haar brief gezamenlijk met de besturenorganisaties ook al aandacht voor gevraagd. Daarnaast is een motie van het CDA aangenomen om de inspectie op te dragen het uitgangspunt inzake de landelijk genormeerde kleutertoets te laten vervallen en als uitgangspunt te hanteren dat scholen zelf de middelen kiezen waarmee zij de ontwikkeling van kleuters volgen. Het door het CDA ingediende motie om in de sectorakkoorden ambities te formuleren om zoveel mogelijk docenten een mastergraad te laten behalen is ook aangenomen.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 5 november 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën