Lobby-update: Onderwijs betrekken bij krimpdiscussie in Tweede Kamer

De PO-Raad heeft onlangs gesprekken gevoerd met de woordvoerders in de Tweede Kamer die zich bezighouden met krimp. Dit had als doel om te stimuleren dat de discussie in de Tweede Kamer over de krimpproblematiek niet alleen betrekking heeft op infrastructuur en economische ontwikkeling, maar ook gaat over goed onderwijs voor ieder kind. De PO-Raad benadrukt bij deze gesprekken dat schoolbesturen op regionaal niveau afspraken moeten kunnen maken over hoe ze willen samenwerken. De PO-Raad organiseert in de eerste weken van maart regionale bijeenkomsten voor schoolbesturen over de krimp en komt daarna met een uitgebreide reactie op het rapport van de Onderwijsraad dat op 14 februari werd gepresenteerd. In dat advies, Grenzen aan kleine scholen’, geeft de Onderwijsraad geeft hierin adviezen hoe scholen en hun besturen kunnen omgaan met het teruglopende aantal leerlingen. Maatregelen zijn nodig, vindt ook de PO-Raad. 

Laatst gewijzigd: 
maandag 25 februari 2013

Nieuwscategorieën