Lobby-update: onderwijsdebatten

Alle scholen hebben weer hun deuren geopend voor een nieuw schooljaar. De verkiezingscampagne is in volle gang, vorige week waren er de eerste grote debatten met de lijsttrekkers. Deze week zijn er drie onderwijsdebatten waar de PO-Raad ook aan deelneemt: het onderwijsdebat van Stichting van het Onderwijs (4 september), het onderwijsdebat met noordelijke kamerleden (5 september) en het Lucas onderwijsdebat (6 september). Ook werden deze week de doorrekeningen van het CPB bekend, de PO-Raad heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste bevindingen voor het primair onderwijs. 

Voor de zomer hebben we alle lijsttrekkers een brief  gestuurd met onze belangrijkste wensen voor de nieuwe verkiezingsprogramma’s. In deze brief vragen wij de politiek aandacht voor krimp, brede kindcentra, onderwijskwaliteit, Passend onderwijs en bestuurlijke kracht. Wij hebben hier onder meer aandacht gevraagd voor het feit dat krimp en het natuurlijk verloop van personeel niet parallel gaan. Veel jongere leraren zullen nu hun baan verliezen, terwijl we hen in latere jaren hard nodig zullen hebben. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de Tweede Kamer heeft Arie Slob van de Christenunie een motie (pdf) ingediend om de kamer bij Prinsjesdag te informeren op welke wijze de teruglopende onderwijsbudgetten vanwege dalende leerlingaantallen toch voor het onderwijs behouden kunnen blijven, bijvoorbeeld door deze budgetten voor een transitieperiode in te zetten voor behoud van onderwijs in krimpgebieden. Helaas is deze motie verworpen (alleen SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie stemden voor). Minister De Jager heeft wel tijdens het debat toegezegd dat hij het onderwerp wil meenemen in een interdepartementaal beleidsonderzoek (ibo) naar krimpgebieden. De PO-Raad zal hier aandacht voor blijven vragen en hoopt dat dit onderwerp bij Prinsjesdag weer aan de orde wordt gesteld.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 26 oktober 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën