Lobby-update: onderwijshuisvesting, kleine scholen en fusies

De Tweede Kamer heeft uitgebreid gedebatteerd over de fusietoets en de kleinescholentoeslag. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de fusietoets versoepelen in regio’s waar het aantal leerlingen terugloopt. Scholen die vanwege die krimp willen samenwerken, worden daarin dan niet langer meer belemmerd. Daarnaast is men het erover eens dat de kleine scholentoeslag bij de schoolbesturen blijft. Wel krijgen scholen de ‘niet vrijblijvende verplichting’ om samen te werken.

Renovatie

De kamer hield vorige week een rondetafelgesprek over onderwijshuisvesting. De Tweede Kamer ging daar in gesprek met diverse gemeenten, ook de PO-Raad zat hier aan tafel. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, hield een pleidooi om ervoor te zorgen dat renovatie een van de manieren moet zijn waarmee scholen en gemeenten kunnen voorzien in goede schoolgebouwen. In de wet is hiervoor nu niets geregeld. Renovatie moet daarom als huisvestingsvoorziening in de wet worden opgenomen. Deze week debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel om het buitenonderhoud schoolgebouwen te decentraliseren naar de schoolbesturen.

Fries

Vorige week heeft de Tweede Kamer ook het wetsvoorstel onderwijs in Friese taal aangenomen. De wet regelt dat de provincie Friesland onder voorwaarden de bevoegdheid krijgt om de kerndoelen voor de Friese taal vast te stellen voor het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet onderwijs.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 10 februari 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën