Lobby-update: Over eindtoets, arbeidsvoorwaarden en krimp

Het zijn drukke vergaderweken in de Tweede Kamer. De eerste en tweede termijn van de behandeling van het wetsvoorstel voor de centrale eindtoets is geweest. Mogelijk komt er nog een derde termijn. Belangrijkste uitkomst is dat de eindtoets verplaatst gaat worden en voortaan tussen half april en half mei zal worden afgenomen. De PO-Raad pleit hier al sinds 2008 voor en is blij dat het toetsmoment nu wordt verplaatst zodat er meer onderwijstijd is voordat de toets wordt afgenomen. Dit zorgt er tevens voor dat het schooladvies belangrijker wordt bij de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. De PO-Raad is ook voorstander van een eindtoets voor álle leerlingen in groep acht. De Tweede Kamer heeft echter besloten dat er geen centrale toets komt. Om extra draagvlak te krijgen voor het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd hierbij tegemoet gekomen aan de wens van D66 en CDA. Van belang is dat de resultaten van de verschillende eindtoetsen op dezelfde manier kunnen worden geïnterpreteerd.

Daarnaast is er een debat geweest met de minister en de staatssecretaris van OCW over leraren en lerarenopleidingen. Tijdens dit debat werd het belang van het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden benadrukt. De PO-Raad had hierover samen met de sociale partners een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met de oproep om de nullijn niet nog een keer te verlengen.

Op het dossier krimp is inmiddels bekend geworden dat de staatssecretaris met een beleidsbrief komt naar aanleiding van het rapport van de Onderwijsraad over de kleine scholen. Deze brief komt naar verwachting in de loop van mei.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 2 april 2013

Nieuwscategorieën