Lobby-update: passend onderwijs, achterstandsmiddelen en wet werk en zekerheid

Deze week debatteerde de Tweede Kamer over de Wet werk en zekerheid. Aanleiding waren berichten over de ING die de ontslagvergoedingen voor uitzendkrachten wilde omzeilen. Tijdens dit debat werden ook weer de problemen voor het primair onderwijs aangekaart. Scholen zijn dan verplicht een invaller in dienst te nemen wanneer deze drie keer heeft ingevallen. Met name als het gaat om piekmomenten (griepepidemie) bij ziektevervanging is dit een probleem. Minister Lodewijk Asscher gaf aan dat het niet nodig is om voor deze groep een uitzondering te maken en ziet genoeg mogelijkheden om het op te lossen, bijvoorbeeld door interne flexibiliteit of met vervangingspools. De PO-Raad ondersteunt schoolbesturen bij het omgaan met deze nieuwe regels. Meer informatie over de Wet werk en zekerheid is hier te lezen.

De Tweede Kamer vraagt verder ook regelmatig aandacht voor passend onderwijs. Onlangs zijn diverse moties aangenomen naar aanleiding van een debat over ernstig meervoudig gehandicapte kinderen. Zo komt er één loket waar deze kinderen en hun ouders terecht kunnen voor de benodigde ondersteuning en vragen hierover. Nu moeten ouders vaak langs diverse instanties en loketten om financiële ondersteuning te regelen.

Passend onderwijs

In de Eerste Kamer is onlangs het wetsvoorstel Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so aangenomen. Het betreft verschillende technische of kleine beleidsmatige wijzigingen. Voor meer informatie klik hier. Nog voor de zomer zal een voortgangsrapportage passend onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd worden en zal ook over dit onderwerp gedebatteerd worden. De Tweede Kamer heeft aangegeven voor die tijd nog een rondetafelgesprek te organiseren. De PO-Raad zal daaraan deelnemen.

Achterstanden

D66 heeft deze week bij het mondelinge vragenuur vragen gesteld over het bericht dat de grote steden gekort gaan worden op hun achterstandsmiddelen. Vanuit de Tweede Kamer was kritiek te horen over de smalle definitie (opleidingsniveau van de ouders) waarop de achterstandsmiddelen zijn gebaseerd. Staatssecretaris Sander Dekker zegde toe zo snel mogelijk de evaluatie van de wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) naar de kamer toe te sturen. 

Ook verscheen deze week het Onderwijsverslag, de Tweede Kamer debatteert hier op 10 juni over. Volgende week is er een debat over financiën funderend onderwijs

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020