Lobby-update: PO-Raad brengt ontwikkelingen en uitdagingen onder de aandacht nieuwe woordvoerders 2e kamer

De PO-Raad heeft als één van de eerste organisaties kennisgemaakt met de nieuwe vaste Kamercommissie in de tweede kamer. Tijdens het gesprek hebben we de ontwikkelingen en uitdagingen voor de sector onder de aandacht van de kamerleden gebracht. Hierbij kwamen uiteraard ook de ideeën en wensen van het primair onderwijs aan bod. 

Voor de begrotingsbehandeling en als reactie op het regeerakkoord heeft de PO-Raad een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Hierin vragen we aandacht voor kwaliteitsversterking van het onderwijs, moderne arbeidsvoorwaarden en ruimte voor maatwerk en regionale oplossingen.
Een onderwerp dat wij continu aankaarten bij de politiek is de problematiek van krimp en het moeten ontslaan van veelal jonge leerkrachten. Onlangs verscheen hierover een bericht van het CBS. De antwoorden op de Kamervragen van de Christenunie die naar aanleiding van dit bericht zijn gesteld zijn inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de antwoorden blijkt dat met name in een aantal krimpregio's de stijging van de werkeloosheid het hoogst is.

De minister geeft in haar antwoorden aan dat voor behoud van jonge leraren geen aparte maatregelen getroffen worden. Het is aan de werkgevers om de hoogst mogelijke kwaliteit onderwijs te verzorgen en tevens goed personeelsbeleid te voeren. Daarbij kan het goed helpen jonge docenten te behouden voor het onderwijs. De PO-Raad kan zich er in vinden dat de werkgevers hiervoor verantwoordelijk zijn, maar daarvoor hebben de schoolbesturen wel de juiste randvoorwaarden nodig. Wij blijven er daarom voor pleiten dat de middelen voor het onderwijs behouden blijven gedurende de transitiefase waarin krimpscholen terechtkomen. Dit kan dan bijvoorbeeld ingezet worden om jonge leraren te kunnen behouden voor het onderwijs. We zullen ze straks immers hard nodig hebben (zie punt 1 van de fractievoorzittersbrief van 19 september).

Laatst gewijzigd: 
woensdag 14 november 2012

Nieuwscategorieën