Lobby-update: Prinsjesdag, algemene politieke beschouwingen en tegenbegrotingen

Met de begroting voor 2015 bekrachtigt het kabinet de gezamenlijke ambitie van PO-Raad en kabinet om het onderwijs verder te verbeteren. Afspraken die zij voor de zomer maakten over bijvoorbeeld het verder integreren van ICT in het onderwijs, kunnen worden verzilverd. De Onderwijsbegroting bevatte voor het primair onderwijs geen verrassingen meer. De PO-Raad zet haar schouders eronder om die ambities uit het Bestuursakkoord waar te maken.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen hebben drie oppositiepartijen een tegenbegroting ingediend, CDA, SP en GroenLinks. Daarmee geven zij aan aan waarin zij willen investeren. Ook geven ze aan hoe ze dat willen betalen. Wat daarbij voor het primair onderwijs opvalt is dat het CDA voor 2015 een nullijn voor leraren wil. Verder wil de SP extra geld voor het tegengaan van grote klassen en maakt ze extra geld vrij voor onderhoud van schoolgebouwen. Het CDA en de SP willen hun investeringen onder meer financieren door het schrappen van de sectorplannen. Het sectorplan primair onderwijs is afgelopen voorjaar goedgekeurd door minister Asscher. Het sectorplan zal ervoor zorgen dat 1.400 jonge leraren extra aan de slag kunnen in het primair onderwijs.

De begrotingsbehandelingen van de afzonderlijke ministeries zullen de komende maanden plaatsvinden. De begroting van OCW staat voor de week van 3 november op de agenda. 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 25 september 2014

Nieuwscategorieën