Lobby-update: Prinsjesdag en het Nationaal Onderwijsakkoord

Het zomerreces is lang, maar als de Tweede Kamer eenmaal weer begint, kan ook de PO-Raad weer vol aan de slag met haar politieke activiteiten. Er staan direct alweer veel debatten op de rol zoals een debat over het Nationaal Onderwijsakkoord dat op 19 september is getekend. In oktober praat de Kamer over leraren. In aanloop naar dit debat spreken we met verschillende Kamerleden. Die gesprekken zijn nuttig en geven ons de gelegenheid de voor ons belangrijke thema’s onder de aandacht te brengen.

Prinsjesdag & NOA

Op Prinsjesdag heeft het kabinet haar begroting voor 2014 gepresenteerd, met daarin de nieuwe plannen van het kabinet. De begroting voor 2014 bevat voor het onderwijs weinig verassingen. Het Nationaal Onderwijsakkoord dat daags na de begroting werd gesloten, zorgt wel voor meer (financiële) ruimte: De nullijn is van tafel en 3.000 jonge leraren blijven behouden voor het funderend onderwijs. Eind oktober behandelt de Tweede Kamer de Onderwijsbegroting.

Financiën

Meteen in de eerste week na het zomerreces heeft de Kamer gedebatteerd over de financiën in het primair onderwijs. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de financiële problemen in het primair onderwijs. De uitgaven stijgen maar de inkomsten stijgen niet mee. Dat zorgt ervoor dat scholen geld tekort komen, leraren moeten ontslaan en de klassen naar verwachting zullen groeien, benadrukte de Kamer. In het debat op zei het gros van de partijen te vrezen dat dit een goede invoering van passend onderwijs in de weg zal staan. De PO-Raad lobbyt al langere tijd over de tekorten en de gevolgen ervan.

De afspraken uit het Onderwijsakkoord geven de schoolbesturen al wel meer lucht.

Laatst gewijzigd: 
maandag 23 september 2013

Nieuwscategorieën