Lobby-update: referentieniveaus en lerarenagenda

De Tweede Kamer heeft deze week gedebatteerd over referentieniveaus taal en rekenen. De staatssecretaris houdt vast aan het invoeringstraject en de ambitie voor invoering van referentieniveaus taal en rekenen, maar wil wel extra inzetten op moeilijke doelgroepen. In de Tweede Kamer was brede steun voor het pleidooi van de sectorraden voor een zorgvuldig onderzoek naar de haalbaarheid van de referentieniveaus en het implementatietraject. De staatssecretaris wilde hier niet op bewegen. Mogelijk wordt hier nog een motie op ingediend door de Tweede Kamer.

Kamerbreed was er kritiek op het realistisch rekenen als onderdeel van de toetsing. De Staatssecretaris is niet van plan de inhoud van de toetsen aan te passen: De rekentoets is volgens hem in balans. Tijdens dit debat kwam ook de publicatie van de eindtoetsgegevens aan de orde. De staatssecretaris gaf aan dat dit op een zorgvuldige en valide manier moet gebeuren. De staatssecretaris gaf aan dat hij blij is met het voornemen van de PO-Raad om tempo te maken met Vensters PO, dit geeft een meer afgewogen beeld. Door tijdnood was een tweede termijn niet meer mogelijk. Na het herfstreces wordt het Algemeen Overleg vervolgd en vindt de plenaire afronding in de Tweede Kamer plaats.

Lerarenagenda

Vrijdag 4 oktober presenteerden de minister Jet Bussemaker en de staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs)de lerarenagenda en verstuurden zij een brief naar de Tweede Kamer over het lerarenregister. In het streven naar verdere verbetering van het onderwijs spelen de leraren een cruciale rol. In de Lerarenagenda wordt terecht veel stilgestaan bij de lerarenopleiding en de startende leraar. De PO-Raad vraagt daarbij aandacht voor de rol van schoolbesturen, de werkgevers van de leraren. Op 16 oktober debatteert de Tweede Kamer over dit belangrijke onderwerp. In aanloop naar dit debat heeft de PO-Raad verschillende gesprekken gevoerd met Kamerleden.

Laatst gewijzigd: 
maandag 14 oktober 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën