Lobby-update: rondetafelgesprek Tweede Kamer over kleine scholen, met rol PO-Raad

De aanbevelingen uit de regionale bijeenkomsten over de krimpproblematiek, die de PO-Raad en besturenorganisaties voor schoolbesturen organiseerden, vormen de basis voor een advies aan de staatssecretaris over het rapport van de Onderwijsraad Grenzen aan kleine scholen.

Rondetafelgesprek over kleine scholen
Op initiatief van de Christenunie heeft de Tweede Kamer besloten een rondetafelgesprek te organiseren over de kleine scholen in het onderwijs. De Tweede Kamer wil tijdens deze rondetafelgesprek van de PO-Raad, besturenorganisaties, vakbonden en ouderorganisaties horen wat de resultaten zijn die in de regionale bijeenkomsten over krimp naar voren kwamen, en dit meenemen in hun standpunt over dit onderwerp. De Christenunie heeft aan de Onderwijsraad en de PO-Raad gevraagd een inleiding te verzorgen tijdens het rondetafelgesprek op 14 maart a.s..

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 12 maart 2013

Nieuwscategorieën