Lobby-update: Tweede Kamer richt zich op krimpproblematiek

Deze week was het laatste deel van de begrotingsbehandeling. In de inbrengen vanuit de verschillende fracties zien we veel terug van de door ons ingebrachte punten: krimp, onderwijshuisvesting en de financiële positie in het primair onderwijs. Zoals de motie van het CDA om middelen vrij te spelen voor de transitie naar krimp. Deze motie is aangehouden in afwachting van de beleidsbrief over krimp van de regering die in maart verwacht wordt. Tevens werd er een motie ingediend door de Christenunie om binnen het lerarenbudget de komende twee jaar geld te reserveren voor een overbruggingsregeling voor afgestudeerde leerkrachten in het primair onderwijs die werkloos zijn. Deze motie wordt waarschijnlijk aangenomen, de staatssecretaris laat het oordeel aan de kamer.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 14 december 2012

Nieuwscategorieën