Lobby-update: verkiezingsweek

De week van de verkiezingen. Valt er dan nog wat te lobbyen? Jazeker. De PO-Raad heeft met 3 werknemersorganisaties in het primair onderwijs (CNV Onderwijs, FvOv en AVS) een open brief verstuurd over de toekomst van de sector. Met deze brief willen wij ervoor waarschuwen dat (nog) meer bezuinigingen en beleidswijzigingen risico’s zullen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. De gezamenlijke open brief is vóór de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september gestuurd naar media en politici. Diverse media en politici hebben aandacht besteed aan de brief.

De uitslag van de verkiezingen geeft een verschuiving in het politieke landschap. Voor het primair onderwijs lijken de uitslagen gunstig. De politieke partijen die zich op voorhand uitspraken voor investeren in het (primair) onderwijs hebben bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september een ruime meerderheid behaald. De PO-Raad zal tijdens de formatie contact blijven zoeken met de politiek om de belangrijke thema’s voor het primair onderwijs (krimp, nullijn, professionalisering, Passend onderwijs en bestuurlijke kracht) te agenderen. Via de lobby-update blijven we u wekelijks op de hoogte houden.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 26 oktober 2012

Nieuwscategorieën