Lobby-update: wachten op een nieuwe regering

Na een week van reces is het rustig in de Tweede Kamer. De formatie-onderhandelingen gaan snel, tot die tijd zullen er niet al te veel grote debatten zijn. De PO-Raad heeft de vaste Kamercommissie in de Tweede Kamer verzocht om een kennismakingsgesprek. Dit zal plaatsvinden op 30 oktober.  De onderwerpen die wij hebben aangedragen voor dit gesprek zijn: Onderwijskwaliteit en professionalisering, krimp en behoud van jonge leraren, bekostiging in relatie tot groepsgrootte.

Op 16 oktober hebben de PO-Raad en de ouderorganisaties LOBO, NKO, OUDERS & COO en VOO een brief gestuurd naar de informateurs. In deze brief pleiten we voor verduurzaming van de ingezette kwaliteitsverbetering en vragen we om ruimte en het investeren in effectieve samenwerking tussen ouders en school.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 26 oktober 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën