Lobby-update week 20, 2012

Deze week heeft het bestuur van de PO-Raad gesprekken gevoerd met leden van de programmacommissies van de VVD en CDA. Tevens hebben we rondom een aantal thema’s (krimp, kindcentra, onderwijskwaliteit, passend onderwijs, onderwijshuisvesting en bestuurlijke kracht) ideeën aangeleverd voor de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 24 oktober 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën