Lobby-update week 21, 2012

Deze week hebben we contact gehad met de Christenunie en GroenLinks om te praten over de onderwijshoofdstuk in hun verkiezingsprogramma. De Tweede Kamer zou deze week besluiten wat er tot aan de verkiezingen aan onderwerpen controversieel verklaard zou worden. dit is een week uitgesteld omdat de kamer eerst een brief van de regering wil hebben over de invulling van het Lente-akkoord. Hierdoor is het algemeen overleg over onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen tot nadere uitgesteld.

In gesprekken met politici besteden het bestuur en de beleidsadviseurs van de PO-Raad veel aandacht aan de beeldvorming van onze sector ten opzichte van de andere onderwijssectoren. In dit kader is het opmerkelijk dat in het blad Basisschoolmanagement van deze maand Ton Elias (Tweede Kamerlid voor de VVD) het volgende zegt: “Ik heb veel kritiek gekregen op mijn uitspraken over de kwaliteit van het onderwijs; ik vond die bijna allemaal flauwekul. Op één punt snijdt die kritiek echter wel hout. Ik moet scherper differentiëren tussen het primair en het voortgezet onderwijs. De kwaliteitsproblemen die ik aan de kaak stel doen zich in sterkere mate in het voortgezet onderwijs dan in het basisonderwijs voor.”

Laatst gewijzigd: 
woensdag 24 oktober 2012

Nieuwscategorieën