Lobby-update week 22, 2012

Deze week hebben we contact gelegd met diverse kamerleden over de uitvoering en uitwerking van het begrotingsakkoord voor 2013. In het lenteakkoord is € 75 miljoen opgenomen voor de versterking van de kwaliteit van leraren en schoolleiders. De PO-Raad wil dit geld graag inzetten voor een goed pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Hiervoor is volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden noodzakelijk.  

In de Tweede Kamer was er een debat over onderwijshuisvesting. Hierover hebben wij menigmaal contact gehad met onder andere PvdA, VVD, D66 en de PVV. Tijdens dit debat heeft de PVV een motie ingediend om schoolbesturen een versterkt recht op doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting te geven. Dit is conform onze lobby, zie ook de brief die wij aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.  

Deze week organiseerde de PO-Raad in samenwerking met de VO-raad en de AVS het Onderwijscafé dat in het teken stond van de verkiezingen. De discussie ging over professionalisering. Vanuit de politiek was Jasper van Dijk (SP) aanwezig. Voor het congres volgende week hebben leden van de programmacommissies van de PvdA (Jeroen Dijsselbloem), CDA (Marianne Luyer) en Christenunie (Arie Slob) toegezegd deel te nemen aan het slotdebat op vrijdagmiddag 8 juni. 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 24 oktober 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën