Lokale samenwerking op de kaart

Bruikbare kennis voor de onderwijspraktijk kan het beste ontstaan in situaties waarin wetenschappelijk onderzoekers en docenten uit de praktijk lokaal samenwerken. Dat concluderen dr. Jules Pieters en dr. Joke Voogt van de Universiteit Twente op basis van twee onderzoeken. De onderzoekers analyseerden verschillende manieren waarop nieuwe kennis over het onderwijs tot stand komt. Hierbij bleek dat een effectieve verbinding van onderzoek en praktijk vooral ontstaat bij samenwerking in kennisgemeenschappen.

Effectieve praktische samenwerking

De samenwerking binnen een kennisgemeenschap bevordert volgens hen onder andere het gezamenlijk ontwerpen van nieuwe onderwijsvormen waarbij onderzoekers en docenten een natuurlijke verbinding kunnen maken tussen onderzoek en praktijk. Resultaat van deze samenwerking is voor leerkrachten dat zij de kans krijgen praktische problemen op te lossen en daarbij gestimuleerd worden hun eigen specifieke situatie te ontstijgen. Daarnaast  worden er stappen gemaakt in de eigen professionalisering en de ontwikkeling van wetenschappelijk gefundeerde kennis over onderwijzen en leren. Volgens de onderzoekers is dit type praktische samenwerking daarom effectiever dan het creëren van nieuwe organisaties waarin onderzoek en praktijk worden samengebracht.

Landschapkaart ‘kennisgemeenschappen’

De PO-Raad ziet kennisgemeenschappen als een veelbelovende praktijk om de onderzoeks- en ontwikkelfunctie in de scholen te versterken en op deze manier het eigenaarschap voor de structurele verbetering van onderwijskwaliteit op de juiste plaats te beleggen. Om meer inzicht te krijgen in het bestaan van kennisgemeenschappen (locatie, samenstelling, thematiek etc.), ze meer toegankelijk te maken voor het bredere onderwijsveld en onderlinge samenwerking te stimuleren heeft de PO-Raad de ‘Landschapskaart Kennisgemeenschappen’ laten ontwikkelen.

Met deze kaart bent u op de hoogte van de kennisgemeenschappen in uw buurt en de thema’s die daar aan de orde komen. Om u optimaal van deze functie gebruik te kunnen laten maken is het van belang dat de landschapskaart up to date blijft. Neemt u deel aan een kennisgemeenschap en is deze nog niet op de kaart vermeld, meldt u de kennisgemeenschap dan door dit formulier in te vullen. Ook wanneer uw kennisgemeenschap al wordt vermeld, maar er wijzigingen zijn, kunt u dat via het formulier aan ons doorgeven.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 18 december 2012

Nieuwscategorieën