'Maak ruim baan voor digitale leermiddelen in onderwijs'

Digitale leermiddelen kunnen een bijdrage leveren aan onderwijs dat rekening houdt met verschillen tussen leerlingen. Het is aan de scholen om ict op zo’n manier in te zetten dat dit aansluit bij hun onderwijsvisie. De PO-Raad onderschrijft deze lijn die staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer presenteert. Het is aan de schoolbesturen om op basis van een onderwijsvisie investeringsplannen te maken waardoor ict structureel in het onderwijs kan worden ingevoerd en leerlingen goed worden voorbereid op de toekomst, vindt de PO-Raad.

Op ict-gebied vinden veel ontwikkelingen plaats. In zijn brief beschrijft de staatsecretaris de  initiatieven die er zijn. Een belangrijke stap die is gezet, zo schrijft Dekker, is het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) door de PO-Raad en VO-raad. Daarin hebben zij de eisen en wensen van het scholenveld geformuleerd als het gaat om digitaal en flexibel inzetbaar lesmateriaal. Educatieve uitgevers, aan wie het PvE zal worden voorgelegd, kunnen op basis daarvan meer gericht leermateriaal ontwikkelen. Het document dient als leidraad bij de regiefunctie die de PO-Raad hierbij graag wil nemen. Ze zal dit donderdag aan haar Algemene Ledenvergadering voorleggen. Daarna zal hierover meer informatie volgen.

Btw

Om het onderwijs toekomstbestendig te maken, is het verder nodig dat belemmeringen worden weggenomen die het gebruik en toepassen van ict in de weg staan, vindt de PO-Raad. Het hoge btw-tarief van 21% op digitaal lesmateriaal is daarvan een voorbeeld. Over schoolboeken hoeft slechts 6 procent btw te worden betaald. Als de overheid de inzet van digitaal leermiddelen wil stimuleren, ligt aanpassen van het btw-tarief voor de hand.

De PO-Raad neemt deel aan het Doorbraakproject om te bewerkstelligen dat de noodzakelijke ict-randvoorwaarden op sectorniveau wordt gerealiseerd. Ze zal vervolgens de schoolbesturen verder helpen met de implementatie van ict op hun scholen. 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 3 juni 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën