Maakt uw bestuur al gebruik van het ECK iD?

Sinds de start van het schooljaar 2018/2019 kunnen scholen in het primair onderwijs gebruik maken van het ECK iD. Dit is een maatregel die de privacy van leerlingen nog beter beschermt. Inmiddels gebruikt de helft van de scholen in het primair onderwijs het ECK iD. De PO-Raad roept scholen die dit nog niet gebruiken op om zich alsnog voor 16 februari aan te melden. 

Wat is het ECK iD?

Voor het gebruik van digitaal lesmateriaal werken de systemen van scholen en aanbieders van lesmateriaal met elkaar samen. Het ECK iD, ook wel keten iD genoemd, zorgt ervoor dat leerlingen digitaal lesmateriaal kunnen gebruiken terwijl er zo min mogelijk persoonsgegevens worden uitgewisseld. Zo wordt het ECK iD niet getoond in beeldschermen of downloads. Bovendien bestaat het uit 128 karakters die voor het menselijk oog geen betekenis hebben. Het ECK iD bevat geen persoonsgegevens, zo wordt de herleidbaarheid van leerlingen beperkt wanneer er gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen scholen en leveranciers van leermiddelen.   

Schoolbesturen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het zorgvuldig naleven van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Door het ECK iD in gebruik te nemen wordt de privacy van leerlingen nog beter beschermd. 

Meld uw bestuur aan in drie stappen

Om binnen uw bestuur het ECK iD te kunnen gebruiken, handelt u als volgt: 

  1. Meld uw bestuur aan bij de Nummervoorziening van Kennisnet. De nummervoorziening is de publieke dienst die ECK iD’s genereert voor scholen. Digitaal aanmelden kan hier;
  2. Meld ook de leverancier van uw leerlingadministratiesysteem (LAS) dat u gebruik gaat maken van het ECK iD. Op dit moment is dit mogelijk voor het LAS van Esis, ParnasSys, Unilogic en Dotcomschool;
  3. Na verwerking ontvangt de tekenbevoegde bestuurder een aantal documenten van Kennisnet. Het tekenen kan volledig digitaal en met één ondertekening is de aanmelding voor álle scholen onder uw bestuur geregeld.    

Gebruik is kosteloos

Aan het gebruik van de nummervoorziening zijn geen kosten verbonden. Nadat u een verwerkersovereenkomst met Kennisnet gesloten heeft zal het ECK iD via uw leerlingenadministratiesysteem worden opgehaald. Vanaf dan kunt u het ECK iD in gebruik nemen bij het uitwisselen van gegevens met andere digitale leermiddelen in de keten. De verwerkersovereenkomsten met de betrokken leveranciers zijn hierop aangepast zodat zij voldoen aan de AVG.

Advies voor vso: Maak voorlopig nog geen gebruik van ECK iD

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) valt inhoudelijk onder het vo, maar wordt bekostigd vanuit het po. Vso-scholen maken veelal gebruik van een po-LAS. Er is nog discussie over de vraag of vso-scholen een vo ECK iD moeten gaan gebruiken of dat er in de wettelijke regelingen toch ruimte gecreëerd kan worden om met een po ECK iD te mogen werken. Zie ook dit bericht op de website van LECSO.  

Meer info?

www.eck-id.nl
www.kennisnet.nl/nummervoorziening/

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 september 2019

Nieuwscategorieën