Maatregel maakt onderwijs en zorg voor thuiswonend kind met beperking makkelijker

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is op 7 oktober met een oplossing gekomen voor een groep thuiswonende kinderen met ernstige meervoudige beperkingen / handicaps. Deze groep krijgt nu de mogelijkheid onder de Wet langdurige zorg (Wlz) te vallen, langere tijd was dit onduidelijk.

De PO-Raad heeft hier meerdere malen voor gepleit. Voor deze groep kinderen kwam door de onzekerheid de continuïteit van de onderwijs zorg arrangementen onder druk te staan. Door deze oplossing wordt het opzetten en continueren van onderwijs – zorgarrangementen voor Wlz-gerechtige leerlingen eenvoudiger.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 10 oktober 2014

Nieuwscategorieën