Maatschappelijke Adviesraad aan de slag

De Maatschappelijke Adviesraad (MAR) is officieel van start gegaan. De Adviesraad is ingesteld om het bestuur van de PO-Raad te adviseren over brede maatschappelijke thema’s die samenhangen met de rol van de school in de samenleving.

Bij de eerste bijeenkomst van de MAR op 18 februari konden niet alle leden aanwezig zijn. Dat stond een eerste gedachtewisseling echter niet in de weg. Het initiatief van de PO-Raad om in een adviesraad vanuit andere domeinen naar de sector primair onderwijs te kijken en het bestuur een spiegel voor te houden, werd door de leden gewaardeerd, zo gaven ze aan. Die frisse blik bleek meteen al uit de verwondering over de bestuurlijke diversiteit in de sector.

Op de agenda

De bijeenkomst werd vooral benut om te bepalen welke thema’s hoog op de agenda van de MAR moeten staan. De beleidsagenda Om de leerling was daarbij een nuttig referentiekader.

Onderwerpen die de komende tijd onder meer worden besproken, zijn de huidige opdracht aan het onderwijs en de daarbij gewenste kwaliteit van de leraar. Hoe zorg je voor ‘Dunne lesboeken en ‘dikke’ leraren’? Een ander belangrijk onderwerp is de decentralisatie van onder meer de Jeugdzorg en de gevolgen daarvan voor het onderwijs.

Op de volgende bijeenkomst voor de zomer praten ze hierover verder. De MAR zal drie keer per jaar bij elkaar komen. De MAR-leden kunnen ook tussentijds worden geconsulteerd.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 19 februari 2014

Nieuwscategorieën