Maatwerkoplossingen in de maak voor onderwijs aan nieuwkomers

Scholen die last hebben van sterke schommelingen in leerlingenaantallen door de komst van nieuwkomers, kunnen rekenen op hulp van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Hij gaat op zoek naar oplossingen die specifiek op deze scholen en situaties zijn toegesneden, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker komt met zijn toezegging na onderzoek waaruit blijkt dat de huidige financiële regelingen in een beperkt aantal gevallen niet goed uitwerken voor scholen. Het gaat om scholen die moeite hebben goed onderwijs te organiseren voor al hun leerlingen omdat zij bijvoorbeeld voor kortere duur onderwijs verzorgen of omdat de leerlingenaantallen sterk fluctueren waardoor zij (een deel van) de bekostiging mislopen. Ook kunnen deze scholen in een bijzondere situatie verkeren waarbij problemen zich opstapelen, bijvoorbeeld in een gebied met een sterke krimp.
Omdat het gaat om een beperkt aantal scholen met specifieke problemen, wil de bewindsman geen generieke maatregelen nemen. 

De PO-Raad is tevreden met deze resultaten tot nu toe en gaat graag in gesprek met OCW over hoe de maatwerkoplossingen scholen echt verder gaan helpen zodat zij goed onderwijs aan nieuwkomers kunnen bieden

Laatst gewijzigd: 
woensdag 3 juni 2015

Nieuwscategorieën