Marktonderzoek nieuw kenniscentrum huisvesting

Begin april is een nieuw landelijk kenniscentrum voor de huisvesting van onderwijs en kinderopvang gestart. Het is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de VNG en het Waarborgfonds Kinderopvang. Ook de Brancheorganisatie Kinderopvang wordt betrokken bij de vormgeving.

Het kenniscentrum heeft als ambitie bij te dragen aan een grote sprong voorwaarts in de kwaliteit van gebouwvoorzieningen voor kinderen. Daartoe verzamelt, verspreidt en vernieuwt het kennis en informatie op drie kennisvelden; huisvesten, investeren en ondernemen.

Ook voor u gaat het kenniscentrum graag aan de slag. Om te achterhalen wat er in uw organisatie speelt en wat uw behoeften zijn, wordt op 4 juni een groot marktonderzoek onder schoolbesturen, schooldirecties en gemeenten gehouden. U ontvangt dan een mail met daarin een link naar een enquête. We hopen van harte dat u een moment neemt om deze in te vullen. De enquête is vanaf die datum ook in te vullen via www.kennisindesteigers.nl.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 16 mei 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën