Martijn Sobels regisseur Gezonde School

Vanaf 7 april gaat Martijn Sobels gemiddeld drie dagen per week aan de slag als regisseur Gezonde School. Wat hij gaat doen? Meer scholen stimuleren om Gezonde School te worden. Vanuit een doordachte marketing- en communicatiestrategie. Het uiteindelijke doel van de functie is meer eenduidigheid en sturing te krijgen op de communicatie rond Gezonde School.

De regisseur stroomlijnt onder meer initiatieven op het gebied van gezondheidsbevordering die vanuit diverse partijen afkomen op scholen voor primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Voor de zomer levert hij een analyse en werkplan op voor de komende twee jaar. Inzet is te komen tot door partners gedragen communicatieafspraken en grotere bekendheid van Gezonde School. .

De regisseur Gezonde School gaat nauw samenwerken met de projectleider van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad en met het hoofd van het Centrum Gezond Leven.

Martijn Sobels

Martijn Sobels is een freelance senior adviseur op het gebied van in- en externe communicatie. Met ruime ervaring op deze gebieden, marketing, persvoorlichting, public affairs, risico- en crisiscommunicatie en social media-management. Martijn werkte onder andere als coördinator communicatie personele reorganisatie bij de nationale politie en als communicatieadviseur bij het RIVM Centrum Gezond Leven, de Kamer van Koophandel, Revalidatie Nederland en het ministerie van VWS.

Gezonde School?

De praktische Gezonde School-aanpak ondersteunt scholen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat scholen al doen, bouwt hierop voort en sluit aan bij de wensen en behoeften. Een school kiest daarbij gezondheidsthema’s om activiteiten op uit te voeren. Een school die structureel, planmatig en integraal aan gezondheidsbevordering werkt kan het vignet Gezonde School aanvragen. Daarmee profileert de school zich als Gezonde School. Lees meer hierover op www.gezondeschool.nl.

Laatst gewijzigd: 
maandag 16 maart 2015

Nieuwscategorieën