Masterclass Andere Tijden in het onderwijs en opvang

Scholen die zich oriënteren op andere schooltijden, met name het vijf-gelijke-dagenmodel, kunnen in december weer deelnemen aan een masterclass. VOS/ABB Consulting organiseert dit in samenwerking met de inititiatiefgroep Andere Tijden in onderwijs en opvang. Evenals in voorgaande masterclasses zullen ervaringsdeskundigen aanwezig zijn om het proces dat zij hebben afgelegd bij de invoering van het vijf-gelijke-dagen-model, nader toe te lichten. Dit onder het motto: leren van elkaar. Zo komen op een praktische manier de belangrijkste aandachtspunten aan bod.

De initiatiefgroep Andere tijden is een initiatief van Het Kinderopvangfonds, VOS/ABB, MO-groep Kinderopvang, Boink en PO-Raad. Een aaneengesloten schooldag voor vier- tot twaalfjarigen is van gemeenschappelijk belang. Steeds meer basisscholen en kinderopvangcentra realiseren zich dat. Een gezamenlijke aanpak bevordert de brede ontwikkeling van kinderen en vergemakkelijkt voor ouders de afstemming tussen schooltijden en werk. Het project ‘Andere Tijden’ wil de samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang versterken en richt zich daarbij op andere schooltijden.

Informatie en aanmelden
De bijeenkomst wordt op donderdagmiddag 2 december 2010 van 13.30 tot 16.20 uur in het kantoor van VOS/ABB Consulting in Woerden. De kosten voor deelname bedragen €195. Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u terecht bij Jan Littink, tel: 06 – 12 92 85 81 of jlittink@vosabbconsulting.nl.

Aanmelden kan via het e-mailadres training@vosabbconsulting.nl, onder vermelding van 'Masterclass andere tijden'.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën