Masterclasses Andere Tijden

Dit voorjaar organiseert het Project Andere Tijden in onderwijs en opvang weer drie nieuwe masterclasses Andere Tijden:

- 23 maart: `Werken in één team: samenwerking van professionals uit scholen en kinderopvang, bedoeld voor schoolleiders en kinderopvang-ondernemers die verder willen dan aanpassing van schooltijden.

- 29 maart: `Meepraten over andere schooltijden’ in samenwerking met CNV Onderwijs, bedoeld voor medezeggenschapsraden en oudercommissies

- 30 maart: `Eén organisatie: bestuurlijk juridische voorbeelden uit de praktijk’, voor schoolbesturen en kinderopvangondernemers die samenwerking juridisch willen verankeren.

U kunt zicht aanmelden via het aanmeldformulierop de website Andere Tijden.

Meer informatie over het project Andere Tijden kunt u vinden op de website www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën