Meedenken over het schoolleidersregister PO?

Het Schoolleidersregister PO bouwt aan het beroepsregister voor schoolleiders in het primair onderwijs. Dit register is van en voor schoolleiders en zij spelen daarom zelf een rol bij de ontwikkeling van het register.

De komende maanden organiseert het Schoolleidersregister PO regionale bijeenkomsten waarin schoolleiders hierover kunnen meepraten. Op die manier wil de organisatie goed inzicht krijgen in het beroepsveld. Kernvraag bij de bijeenkomsten is: Hoe verhouden persoonlijke- en omgevingsaspecten zich tot algemene basiscompetenties voor schoolleiders?  

Voor meer informatie en voor deelname, klikt u hier.

De eerste sessies worden nog in oktober gehouden. De laatste bijeenkomst is in februari.

Laatst gewijzigd: 
maandag 28 oktober 2013

Nieuwscategorieën