Meedenken over Vensters PO: neem deel aan werkgroepen of pilot

Vensters PO werkt nauw samen met scholen en besturen. In alle fasen van het project worden ze betrokken, zodat Vensters PO direct aansluit bij de wensen van het veld. In de komende periode kunt u op de volgende manieren participeren:

Werkgroepen indicatoren

Deze werkgroepen bespreken de indicatoren voor Vensters PO inhoudelijk. Hierbij wordt gekeken naar de definitie, berekeningswijze en manier van presenteren van de indicatoren. De werkgroepen komen ongeveer vijf keer bijeen in de periode november 2012 – juni 2013. De precieze data van de bijeenkomsten worden nog vastgesteld.
De werkgroepen zijn bedoeld voor schoolleiders, (kwaliteits)medewerkers van het bestuursbureau en bestuurders.

Pilot Vensters PO

Vanaf februari 2013 starten we met een aantal scholen/besturen de eerste pilot Vensters PO. In de pilot werken scholen en besturen met een eerste versie van Vensters PO. Zij krijgen de indicatoren te zien voor hun school, gaan oefenen met het aanleveren van informatie aan Vensters PO, met het schrijven van toelichtingen bij de indicatoren, etc. Als pilotschool/-bestuur bent u op die manier nauw betrokken bij de ontwikkeling van Vensters PO.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de werkgroepen of pilot, of ontvangt u graag meer informatie? Klik dan hier.

Wat is Vensters PO? 

Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs, verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingpopulatie, financiën en personeel. Vensters PO biedt schoolbesturen en scholen hiermee een betrouwbare basis voor het professionelere besturen van hun eigen organisatie (mede met het oog op opbrengstgericht werken) en voor de dialoog over hun onderwijs met verschillende belanghebbenden: ouders, gemeenten, inspectie etc.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 22 augustus 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën