Meer dan 1100 directeuren primair onderwijs geregistreerd

Meer dan 1100 directeuren in het primair onderwijs zijn geregistreerd in het Schoolleidersregister PO. De 984 directeuren en 137 adjunct-directeuren mogen zich daarmee Registerdirecteur Onderwijs of Registeradjunct-directeur Onderwijs noemen, meldt het Schoolleidersregister. Zij voldoen aan criteria die de beroepsgroep zelf heeft vastgesteld. Eenmaal geregistreerd blijven zij werk maken van hun professionele ontwikkeling en herregistreren zij iedere vier jaar.

Schoolleiders spelen een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs. Uit verschillende onderzoeken blijkt: hoe beter de schoolleider, hoe beter de school. Door te investeren in de ontwikkeling van de competenties uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po, kan de kwaliteit van het onderwijs verder verbeteren. Schoolleidersregister PO is door de cao-partijen in het po opgericht om het vak schoolleider in het primair onderwijs te versterken en hen te faciliteren om verder te professionaliseren. In iets meer dan een jaar tijd zijn 6170 van de bijna 8500 schooldirecteuren in het po in Nederland ingeschreven.                         

Blijvend werken aan professionalisering

Met een afgeronde schoolleidersopleiding, toetsend assessment of EVC-procedure kunnen schoolleiders zich registreren als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of als Registeradjunct-directeur (RADO). Vervolgens werken zij in vier jaar toe naar herregistratie. Ook dat kan op verschillende manieren. Naast het volgen van een masteropleiding kunnen schoolleiders zich via formeel of informeel leren professionaliseren op zeven thema’s. Deze thema’s zijn in samenspraak met de beroepsgroep vastgesteld. In Cao-afspraken is het registreren verplicht gesteld. 

Schoolleidersregister PO is een onafhankelijke organisatie die wordt gedragen door de werkgeversorganisatie PO-Raad en onderwijsvakorganisaties AVS, AOb en CNV Schoolleiders. 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 29 oktober 2014

Nieuwscategorieën