Meer noodkreten uit het veld

‘Huidige bekostiging van het PO staat verantwoorde bedrijfsvoering in de weg’, ‘rijksoverheid komt afspraken met schoolbesturen niet na’, ‘overheid is onbetrouwbare partner’, ‘afbreukbeleid’, en meer stellige uitspraken in de brief die namens 30 scholen in het primair onderwijs van Mgr. Niënhausstichting en SKOD aan onder meer de leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs is gestuurd. In de brief stelt de voorzitter van de betrokken besturen dat door de reeds doorgevoerde en aangekondigde bezuinigingen schoolbesturen gedwongen worden te bezuinigen op personeel, terwijl hij dit eigenlijk onacceptabel vindt.

De brieven zijn de zoveelste uitingen vanuit de dagelijkse onderwijspraktijk, gericht aan politici, om aan te geven dat de bezuinigingen de scholen voor een onmogelijke opdracht plaatsen.

Lees de brieven >>
Naar dossier Passend onderwijs/bezuinigingen >>

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën